Οδηγίες χρήσης


Εγγραφή νέου χρήστη

Εκδήλωση ενφιαφέροντος για το Office e-learning

Επεξεργασία προφίλ χρήστη

Ενεργοποίηση Alerts (Αγγελίες που σας ενδιαφέρουν)Widget

Προσθέστε κι εσείς στην ιστοσελίδα σας τις τελευταίες θέσεις εργασίας από την CareerPlanner.gr Aπλά εισάγετε το κώδικα που σας παρέχεται στην ιστοσελίδα σας σε μορφή Java ή Flash


Java code

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script type="text/javascript">if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('d7b86e54-42bb-4972-a09a-83bc3e12d446');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/careerplanner">Ads</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>! Not seeing a widget? (<a href="http://docs.widgetbox.com/using-widgets/installing-widgets/why-cant-i-see-my-widget/">More info</a>)</noscript>Flash Code

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="170px" height="423px" id="InsertWidget_d7b86e54-42bb-4972-a09a-83bc3e12d446" align="middle"><param name="movie" value="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=d7b86e54-42bb-4972-a09a-83bc3e12d446" /> <embed src="http://www.widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_d7b86e54-42bb-4972-a09a-83bc3e12d446"  width="170px" height="423px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle" flashvars="r=2&appId=d7b86e54-42bb-4972-a09a-83bc3e12d446" ></embed></object>

Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  11:54 μμ - 18/11/2019