Σύμβαση

Εισαγωγή

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και πρόσβασης της ιστοσελίδας www.careerplanner.gr. Για τη χρήση των υπηρεσιών της Career Planner είναι απαραίτητη η αποδοχή των όρων αυτών.Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις , συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων  (όπως ήθελαν τυχόν τροποποιηθεί μελλοντικά από την CareerPlanner), αποτελούν δεσμευτικούς όρους μεταξύ των χρηστών-συνεργατών και της  CareerPlanner.


Γενικοί Κανόνες Χρήσεως.


Η Career Planner διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, όταν το θεωρεί σκόπιμο και είναι ο μόνος συμβαλλόμενος που έχει δικαιοδοσία να ερμηνεύει τους όρους αυτούς, όπως επίσης και  το δικαίωμα να αναστέλλει και να τερματίζει τη χρήση της ιστοσελίδας των χρηστών που παραβιάζουν τους όρους ή προσβάλλουν την εικόνα της με οποιοδήποτε τρόπο.
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται, αφενός μεν, σε άτομα που αναζητούν εργασία, αφετέρου δε,  σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους για ανεύρεση εργασίας. H Ιστοσελίδα , χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους  και έντιμους σκοπούς που ορίζονται από την CareerPlanner. Η χρήση των υπηρεσιών της Career Planner είναι διαθέσιμη μόνο για ενηλίκους που ενεργούν για το προσωπικό τους συμφέρον ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών.


Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός, η διάταξη και τα κείμενα της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Career Planner. Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή συνόλου της ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη έγκριση της Career Planner. Κάθε χρήση των υπηρεσιών της Career Planner προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.


Διαθεσιμότητα

Η Career Planner προσπαθεί να εξασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη στους χρήστες αλλά και λειτουργική, εκτός από στιγμές που θα προκύψουν βλάβες ή εργασίες συντήρησης που θα καθιστούν αδύνατη την διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή μέρος αυτής.


Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες.

Η Career Planner περιέχει διασυνδέσεις (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι διασυνδέσεις αυτές καθώς και το περιεχόμενό τους δεν αποτελούν έγκριση της Career Planner, αλλά προσφέρονται μόνο για προσωπική χρήση. Για τη χρήση αυτών των διασυνδέσεων είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ο  εκάστοτε χρήστης.


Κώδικας Δεοντολογίας για την διασφάλιση του απορρήτου.

Ο κώδικας δεοντολογίας για την διασφάλιση του απορρήτου συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση μέσω της αναφοράς του από τους όρους χρήσης.


Χρήση - Αποδοχή

Η χρήση των υπηρεσιών της Career Planner γίνεται με

•    Χρήση φορμών
•    Αποστολή email
•    Αποστολή fax
•    Τηλεφωνική επικοινωνία
•    Πρόσβαση στην ιστοσελίδα


Ορισμοί

Ιστοσελίδα ή site : Είναι ο διαδικτυακός τόπος www.careerplanner.gr, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο αλλά και τις υπηρεσίες.

Περιεχόμενο : Είναι ο σχεδιασμός , τα κείμενα , αλλά και ο προγραμματισμός της ιστοσελίδας.

Έγγραφο : Οποιασδήποτε μορφής έγγραφο τοποθετείται από χρήστη στην ιστοσελίδα (βιογραφικό , συνοδευτική επιστολή κ.α).

Εργοδότης : Οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για ανεύρεση εργασίας.

Χρήστης : Οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα με σκοπό την ανεύρεση εργασίας.

Κείμενο : Οποιαδήποτε μορφή κειμένου που είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα.

Υπηρεσίες : Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες-εργοδότες μέσω της ιστοσελίδας.

Γραφικά : Όλα τα λογότυπα και τα banners (διαφημίσεις) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.


Άδεια Χρήσης υποψηφίων ανεύρεσης εργασίας

H Career Planner σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας μόνο για την προσωπική σας χρήση με σκοπό την αναζήτηση εργασίας για τον εαυτό σας. Στους χρήστες παρέχεται συγκεκριμένος χώρος πρόσβασης για την δημιουργία προσωπικού προφίλ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το προφίλ του και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα αληθή στοιχεία που εμφανίζονται στο προσωπικό του χώρο, καθώς και για οποιοδήποτε έγγραφο ανεβάσει στην ιστοσελίδα. Επίσης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του παραπάνω εγγράφου. Η Career Planner δεσμεύεται να διαχειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και κάθε είδους πληροφορία που σας αφορά με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αλλά και διακριτικότητα. Όλες οι υπηρεσίες προς τους υποψηφίους για ανεύρεση εργασίας παρέχονται χωρίς χρέωση.


Κανόνες για την Τοποθέτησης Εγγράφων.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος για το περιεχόμενο των εγγράφων που ανεβάζει στην ιστοσελίδα καθώς και για την αποστολή τους σε τρίτους μέσω της Career Planner, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο του εγγράφου.Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει

•  Ιστοσελίδες τρίτων  ή παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες  με σκοπό τη διαφήμιση.
•  Υλικό που παραβιάζει την προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία.
•  Υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων.
•  Οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, παρενόχληση ή υβριστικό, ή οτιδήποτε που γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό απέναντι σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο .


Άδεια χρήσης για τους χρήστες-εργοδότες


Η Career Planner σας παρέχει περιορισμένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, μόνο για εσωτερική επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων.Αποδέχοντας τους όρους, αποδέχεστε ρητά ότι η διαχείρηση των βιογραφικών που σας έχoυν σταλεί μέσω της Career Planner , θα χρησιμοποιηθεί μόνο για επαγγελματικούς λόγους και δεν θα γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδομένα υποψηφίων σε τρίτους.


Υπηρεσίες και χρεώσεις.

Οι χρεώσεις που αφορούν τις εταιρίες – επιχειρήσεις περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων ή μπορούν να συμφωνηθούν από εξουσιοδοτημένα στελέχη της Career Planner. Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών μπορεί να συμβεί χωρίς προειδοποίηση από την Career Planner.


Κανόνες Ασφαλείας

•    Απαγορεύεται ρητά σε οποιονδήποτε επιχειρήσει την παραβίαση της ιστοσελίδας καθώς και τον προσωπικό χώρο άλλον χρηστών.
•    Απαγορεύεται  να συνδεθείτε σε λογαριασμό τρίτου χρήστη και όχι  του προσωπικού σας.
•    Απαγορεύεται  να  δηλώσετε ψευδή στοιχεία για την εταιρία ή για τον εαυτό σας.
•    Απαγορεύεται  να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία.
•    Απαγορεύεται  να στέλνετε οποιαδήποτε μορφής έγγραφο που να εμπεριέχει διαφημιστική προώθηση.

Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας οδηγεί σε ποινικές οι αστικές κυρώσεις . Η Career Planner στην περίπτωση αυτή, είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση των αρμοδίων αστυνομικών , δικαστικών και λοιπών αρχών  εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.


Επίλυση Διαφορών


Αρμόδια για την επίλυση  των τυχόν διαφορών που ήθελαν προκύψει μεταξύ της Career Planner και των πελατών της, σε σχέση με τους παραπάνω όρους, είναι τα δικαστήρια της  Αθήνας.

Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  11:56 μμ - 18/11/2019