Διαχείριση Έργου: από τον σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση

Έναρξη: 6/12/2010 12:00 πμ
Λήξη: 7/12/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής: Νίκος Κουρουνάκης
Κόστος συμμετοχής: 750,00 €
Hellenic American Union
Τηλέφωνο 210 3680900
Διεύθυνση Μασσαλίας 22
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Μάθετε τα βασικά εργαλεία Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου.


 

Το σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στην ανάγκη να υπάρχει ισορροπία μεταξύ γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, εργαλείων, για να γίνει ομαλή ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές της επιχείρηση.

Ύλη σεμιναρίου

Στόχοι του προγράμματος


 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει:

 
  • τις βασικές αρχές διαχείρισης έργου,

  • τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τα χρονοδιαγράμματα,

  • την κοστολόγηση,

  • τη διοίκηση ομάδων εργασίας,

  • διαχείριση κινδύνων και αλλαγών

  • τον ρόλο του project manager στην επιχείρηση, τη σχέση του με την διοίκηση και τους πελάτες

  • και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου παράγοντα όπως: ηγεσία, διαπραγματεύσεις, και επίλυση διαφορών.

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Εργαστήριο 1

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα υποτιθέμενο έργο, ορίζουν τους στόχους και το αντικείμενο του έργου και σχεδιάζουν την αναλυτική δομή εργασιών (work breakdown structure) και το δίκτυο δραστηριοτήτων του έργου.


 

Εργαστήριο 2

Οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε προγραμματισμό εργασιών, προγραμματισμό ανθρώπινων πόρων, κοστολόγηση του έργου, και κατάρτιση προϋπολογισμού. Επίσης θα αναπτύξουν ένα απλό σχέδιο προσδιορισμού και αντιμετώπισης κινδύνων (Risk Management).


 

Εργαστήριο 3

Οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν στις ομάδες τους ποια εργαλεία ελέγχου θα χρησιμοποιήσουν και με ποια συχνότητα, ποιος θα είναι υπεύθυνος και ποια στοιχεία θα πρέπει να δίνει ο έλεγχος αυτός.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Project Μanagers, Διαχειριστές Έργων, Εργοδηγοί, Μέλη Ομάδων Έργων, Διευθυντές Λειτουργικών Μονάδων, Υψηλόβαθμα Στελέχη.

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  7:33 μμ - 24/4/2019