Μελέτη Ο.Σ. με Fespa

Έναρξη: 20/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 19/10/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 20 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 400,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Mελέτη Κτηρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Fespa IV" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση του αξιόπιστου προγράμματος Fespa. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ, καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις στατικής, οπλισμένου σκυροδέματος και χειρισμού υπολογιστή.

Ύλη σεμιναρίου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

 • Ανάγνωση αρχιτεκτονικού σχεδίου
 • Κανονισμοί (ΕΑΚ – ΕΚΩΣ – ΓΟΚ)
 • Εντοπισμός περιγράμματος φορέα (πλάκες – οπές – σκάλες – εξώστες)
 • Ενδεικτικές θέσεις και διαστάσεις υποστυλωμάτων - δοκών
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ:
 • Υλικά μελέτης (π.χ. C20/25, B500C)
 • Σεισμικοί συντελεστές (ΕΑΚ)
 • Φορτία (χρήση κτιρίου)
 • Έδαφος θεμελίωσης
 • Μέθοδος ανάλυσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ

 • Παράμετροι κτιρίου
 • Κάνναβος
 • Στύλοι – Τοιχώματα : (σωστή προσομοίωση σύνθετων διατομών, ομάδα υποστυλωμάτων, κοντά υποστυλώματα, τοίχωμα κατά ΕΑΚ – ΕΚΩΣ, φυτευτά υποστυλώματα, τυχούσα διατομή, απομείωση καθ’ ύψος)
 • Λοιποί κόμβοι: πότε και πού τοποθετούνται, στηρίξεις - δεσμεύσεις
 • Δοκοί: είδη δοκών, τοιχεία υπογείου, φορτία, δεσμική δοκός, σημασία ονοματολογίας
 • Πλάκες: φορτία, έλεγχος λυγηρότητας, εξώστες, σκάλες, ενισχ. ζώνη, συνδεσμολογία πλακών
 • Παραγωγές: προσαρμογή δοκών, παραγωγή ορόφων, παραγωγή θεμελίωσης
 • Θεμελίωση: πέδιλα, πεδιλοδοκοί, γενική κοιτόστρωση
 • Επίλυση και Όπλιση
 • Έλεγχοι αποφυγής ικανοτικού σχεδιασμού
 • Έλεγχος φαινομένων β’ τάξεως
 • Έλεγχος γωνιακών παραμορφώσεων
 • Αντισεισμικός αρμός
 • Βελτιστοποίηση επίλυσης
 • 3D γράφημα φορέα σε κίνηση: έλεγχος χωρικού, ιδιομορφές φορέα, διαγράμματα εντατικών μεγεθών

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Επεξεργασία ξυλοτύπων: σίδερο πλάκας, σίδερο δοκού, διαστάσεις, κείμενο, λεπτομέρειες οπλισμών στύλων
 • Εκτύπωση ξυλοτύπων
 • Εκτύπωση τεύχους: ερμηνεία αποτελεσμάτων, επεξεργασία τεύχους

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 • Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσομοιώνεται και επιλύεται ένα πλήρες παράδειγμα πραγματικού κτιρίου και αποσαφηνίζεται πληθώρα θεμάτων πρακτικού ενδιαφέροντος μηχανικού.
 • Επίσης δίδονται απλά παραδείγματα για εξάσκηση στο σπίτι

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός
 • Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Εκπαιδευτική έκδοση προγράμματος Fespa
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό
 • Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  7:29 πμ - 25/3/2019