Μελέτη Κτηρίων από Ο.Σ. με StereoSTATIKA

Έναρξη: 5/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 15/10/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 20 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 400,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Mελέτη Κτηρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με StereoSTATIKA" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση του αξιόπιστου προγράμματος StereoSTATIKA (ανάπτυξη υπολογιστικού πυρήνα και έλεγχος από το Ε.Μ.Π.). Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τους κανονισμούς ΕΑΚ και ΕΚΩΣ, καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις στατικής, οπλισμένου σκυροδέματος και χειρισμού υπολογιστή.

Ύλη σεμιναρίου

 • Αρχιτεκτονικοί Περιορισμοί που επηρεάζουν την μορφή του φορέα
 • Διαμόρφωση Ξυλοτύπου στα StereoSTATIKA
 • Απαιτήσεις Κανονισμών-Φορτία, Εισαγωγή πρόσθετων φορτίων (πλινθοδομές κ.λ.π)
 • Βασικές Παραδοχές προσομοίωσης φορέα κατά την επίλυση από τα StereoSTATIKA
 • Στατική και Δυναμική Ανάλυση εποπτεία αποτελεσμάτων στο περιβάλλον του StereoSTATIKA
 • Τοιχία (ανωδομής, υπογείου)
 • Κλιμακοστάσιο
 • Επιρροή ανοιγμάτων σε κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία
 • Κεκλιμένες δοκοί και πλάκες
 • Οπές σε πλάκες, Προτεινόμενες λύσεις (αν δεν χρησιμοποιηθούν πεπερασμένα στοιχεία)
 • Ανισόσταθμη θεμελίωση – Εισαγωγή, Προβλήματα συμπεριφοράς, υποδείξεις
 • Υπολογισμός φορτίων και συνδυασμοί φορτίσεων
 • Θεμελιώδεις Απαιτήσεις ΕΑΚ – εκτύπωση στοιχείων αντισεισμικού από τα StereoSTATIKA
 • Έλεγχος Γωνιακών Παραμορφώσεων-αξιολόγηση της συμπεριφοράς της κατασκευής μέσω του ταλαντευόμενου φορέα στη 3Δ απεικόνιση του StereoSTATIKA
 • Έλεγχος Φαινομένων Δευτέρας Τάξεως
 • Έλεγχος Επάρκειας Τοιχίων
 • Έλεγχος Στρεπτικής Ευαισθησίας
 • Μετακινήσεις – επιτρεπόμενος αρμός
 • Διαστασιολόγηση – Όπλιση
 • Έλεγχος Κοντού Υποστυλώματος
 • Έλεγχος περίσφιγξης
 • Ικανοτικός Σχεδιασμός
 • Καταλληλότητα Υπεδάφους Θεμελίωσης
 • Βελτίωση Στρεπτικής Συμπεριφοράς
 • Τοποθέτηση οπλισμών
 • Πρόβλεψη διόδων για μηχανολογικές εργασίες
 • Αγκυρώσεις – Ματίσεις - Επικαλύψεις οπλισμών
 • Λεπτομέρειες δοκών και υποστυλωμάτων – εποπτεία μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης οπλισμών από τα StereoSTATIKA
 • Κατασκευαστικές διατάξεις τοιχωμάτων
 • Κατασκευαστικές διατάξεις στοιχείων θεμελίωσης
 • Πρόβλεψη για την μείωση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν λόγω μη ακριβούς εφαρμογής της μελέτης κατά την κατασκευή.
 • Κρίσιμα σημεία κατά την τοποθέτηση των οπλισμών-τακτοποίηση για την διευκόλυνση διάστρωσης του σκυροδέματος
 • Δημιουργία τεύχους υπολογισμών στα StereoSTATIKA
 • Εφαρμογή σε πραγματικές μελέτες στα StereoSTATIKA από τους συμμετέχοντες

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός
 • Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος
 • Δοκιμαστική έκδοση προγράμματος
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:31 μμ - 21/9/2019