Επίβλεψη σκελετών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Έναρξη: 6/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 27/10/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής: Νικητάκης Θεόδωρος
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Επίβλεψη κτηρίων από Οπλισμένο Συρόδεμα" είναι να μεταδώσει στο νέο μηχανικό μία ολοκληρωμένη εικόνα των τεχνικών προδιαγραφών, των κατασκευαστικών κανονιστικών διατάξεων και των πρακτικών γνώσεων που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί με αρτιότητα και ασφάλεια η επίβλεψη του φέροντος οργανισμού ενός αντισεισμικού κτηρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Παράλληλα, μέσα από φωτογραφίες, video και σχήματα, αναλύονται κρίσιμες κατασκευαστικές λεπτομέρειες όπως και συνηθισμένες κακοτεχνίες που καλείται να αντμετωπίσει ο μηχανικός κατά την κατασκευή. Μέσα από συνεχείς αναφορές στους ισχύοντες κανονισμούς αλλά και από την επίλυση των σχετικών αποριών που προκύπτουν, ο νέος μηχανικός δύναται να "παραλάβει" συσωρευμένη εμπειρία, που θα του επιτρέψει να αντιμετωπίζει στο εξής την ανέγερση κτηριακών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και αυτοπεποίθησης.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών. Επίσης σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή και διαχείριση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ύλη σεμιναρίου

A) Έναρξη Οικοδομικών Εργασιών

 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εργολάβων
 • Σύνταξη Συμφωνητικών
 • Τρόποι Πληρωμής ( Με Φατούρα, Χωρίς Φατούρα, Τιμές ΙΚΑ )
 • Μορφές υπεργολαβίας
 • Ασφάλεια Μηχανικού (Προτάσεις)
 • Μέτρα ασφάλειας στον χώρο της κατασκευής
 • Τρόποι Συνεργασίας Μηχανικού και Εργοδότη

Β) Εκσκαφές

 • Χάραξη Εκσκαφών
 • Ανάγκη και μεθοδολογίες εφαρμογής αντιστηρίξεων (Πάσσαλοι, Ντουλάπια, Ανάστροφη σκυροδέτηση τοιχωμάτων αντιστήριξης
 • Στεγάνωση εργοταξίου και οικοδομής (Αρνητικών Πιέσεων, Παθητικών Πιέσεων, Ντρενάζ, Υδατοστεγείς Λεκάνες, Φρεάτια Συλλογής Νερού)

Γ) Θεμελίωση

 • Καθορισμός επίπεδου εργασίας
 • Εξυγίανση εδάφους
 • Χάραξη έργου
 • Τοποθέτηση οπλισμών για κάθε μορφή θεμελίωσης
 • Επικαλύψεις
 • Αποστάτες
 • Αγκυρώσεις και συνδετήρες δοκών και στύλων στην θεμελίωση
 • Αναμονές
 • Ματίσεις
 • Σύνδεση με Τοιχεία Υπογείου
 • Ανισόσταθμες θεμελιώσεις

Δ) Ανωδομή

 • Τοιχεία Υπογείου:
  • Στεγάνωση – Προστασία – Ανοίγματα – Ξυλότυπος - Οπλισμός – Σύνδεση με πλάκες ανωδομής.-Σκυροδέτηση
 • Πλάκες
  • Οπές – Ενισχυμένες Ζώνες – Ματίσεις – Πλέγματα – Κεκαμμένος οπλισμός – Πρόβολοι – Σύνδεση με δοκούς – Σύνδεση με στύλους (Διάτρηση) – Πλάκες Σάντουιτς και Zoellner – Επικαλύψεις – Αποστάτες – Οπλισμός Απόσχισης
 • Δοκοί
  • Αγκυρώσεις – Ματίσεις – Συνδετήρες (Είδη και τρόποι κλεισίματος συνδετήρων) – Αναμονές – Τοποθέτηση οπλισμών για: ι) επιτυχία σκυροδέτησης, ιι) εύκολη και χωρίς λάθη παραλαβή οπλισμών – Επικαλύψεις και αποστάτες – Οπλισμός στρέψης. Δισδιαγώνιος οπλισμός, Δοκοί Μεταβλητής Διατομής
 • Στύλοι
  • Αγκυρώσεις άνω και κάτω απολήξεων των κατακόρυφων οπλισμών – αναμονές - Τοποθέτηση οπλισμών για: ι) επιτυχία σκυροδέτησης, ιι) εύκολη και χωρίς λάθη παραλαβή, Επικαλύψεις και αποστάτες, Είδη Συνδετήρων (Μανδύες, Θώρακες, Χειρωνακτικά), Δεσίματα

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  7:29 πμ - 25/3/2019