Ενεργητική – Παθητική Πυροπροστασία

Έναρξη: 7/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 16/10/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής: Καλαχάνης Φώτης, Υποστράτηγος ε.α. Π.Υ., Σύμβουλος Πυρασφάλειας
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παρουσίαση της υφισταμένης Νομοθεσίας πυρασφαλείας ,για όλες τις κατηγορίες κτιρίων, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία για την σύνταξη των μελετών πυρασφαλείας αλλά και την παρακολούθηση της σωστής εγκατάστασης των μέσων πυροπροστασίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους Μηχανολόγους καθώς και σε μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις στο αντικείμενο που αφορά την πυρασφάλεια.

Ύλη σεμιναρίου

 • Παρουσίαση νομοθεσίας πυρασφάλειας κτιρίων
 • Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" - Γενικές Διατάξεις
 • Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Αξιολόγησης υφισταμένων ξενοδοχείων"
 • Πυρ/κή Διάταξη 3/81 "Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού" (Υφιστάμενα Κτίρια)
 • Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων" - Ειδικές Διατάξεις Π.Δ. 71/88 (Κατηγορίες Κτιρίων)
 • Μελέτη και κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου - Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
 • Μελέτη και κατασκευή ανιχνευτικού συστήματος - Βασικά στοιχεία συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς
 • Μελέτη και κατασκευή συστήματος καταιονισμού - Βασικά στοιχεία εγκαταστάσεων, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
 • Νομοθεσία για Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες (Κ.Υ.Α. 1589/Φ.15/104/2006)
 • Τρόπος σύνταξης μελετών πυρασφαλείας για υφιστάμενα και νέα κτίρια (ξενοδοχεία, χώρους συνάθροισης κοινού, βιομηχανίες, κατοικίες, πρατήρια υγρών καυσίμων)

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές

 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:15 μμ - 21/9/2019