Βασικές αρχές, μέθοδοι και τεχνικές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού

Έναρξη: 7/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 16/10/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στην πολυσύνθετη διαδικασία παραγωγής του χώρου , η προτεραιότητα που δίνεται στην ορθή ενεργειακή συμπεριφορά του κτίσματος δεν είναι πλέον προαιρετική αλλά θεσμικά απαραίτητη σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων).
Η σαφής και ακριβής γνώση του τρόπου λειτουργίας του βιοκλιματικού σχεδιασμού και η απόδειξη της αλληλένδετης σχέσης του με την αρχική σύλληψη του χώρου αποτελεί το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Στόχος του σεμιναρίου είναι :

 • Η εισαγωγή και εξοικείωση των βασικών αρχών που διέπουν τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων.
 • Η περιγραφή τεχνικών και η παρουσίαση μεθόδων που εμπεριέχονται στον βιοκλιματικό σχεδιασμό ενός κτιρίου και εξασφαλίζουν την χαμηλή ενεργειακή του κατανάλωση.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς που συμμετέχουν στον κτιριακό σχεδιασμό, χωρίς όμως να αποκλείονται και εκείνοι που εμπλέκονται και κατευθύνουν την διαδικασία παραγωγής του.

Ύλη σεμιναρίου

Εισαγωγή στις βασικές αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού

 • Αναφορά των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στον βιοκλιματικό σχεδιασμό πέρα από την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, όπως η θερμική και οπτική άνεση του χρήστη και η ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο.
 • Ανάλυση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην μορφή του κτίσματος ανάλογα με τις διαφορετικές επικρατούσες κλιματικές συνθήκες παρουσιάζοντας εφαρμογές από την διεθνή αρχιτεκτονική και ερμηνεύοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με σύγχρονες ενεργειακές αξίες.
 • Αναφορά των κλιματικών δεδομένων της Ελλάδας. Ενημέρωση για τις κλιματικές ζώνες και τις βαθμοημέρες θέρμανσης βασικών πόλεων.
 • Εισαγωγή στην ηλιακή γεωμετρία ως σημαντικό εργαλείο του βιοκλιματικού σχεδιασμού . Ερμηνεία των ηλιακών διαγραμμάτων.
 • Περιγραφή των τρόπων μετάδοσης της θερμότητας. Ερμηνεία όρων θερμοδυναμικής όπως η θερμοπερατότητα και η θερμοχωρητικότητα και πώς αυτές επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά των δομικών υλικών. Σημασία της θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου.
 • Εισαγωγή στον παθητικό σχεδιασμό των κτιρίων. Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των βασικών παθητικών συστημάτων θέρμανσης άμεσου και έμμεσου ηλιακού κέρδους.
 • Παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας των βασικών παθητικών συστημάτων δροσισμού.
 • Σημασία του φυσικού φωτισμού στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Παράμετροι που λαμβάνονται για την αξιοποίησή του. Παρουσίαση παραδειγμάτων.
 • Σημασία του μικροκλίματος. πώς δηλαδή τα γενικά κλιματολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με την τοπογραφία, το γειτνιάζον κτισμένο περιβάλλον και την βλάστηση, επηρεάζουν τις τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος.
 • Παρουσίαση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις.
 • Παρουσίαση εφαρμογών ΑΠΕ σε κτίρια.

Περιγραφή τεχνικών και η παρουσίαση μεθόδων βιοκλιματικού σχεδιασμού

 • Παρουσίαση Σχεδιαστικών λύσεων για την ορθή ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Επιλογή της θέσης του στο οικόπεδο, προσανατολισμός και χωροθέτηση των λειτουργιών.
 • Παρουσίαση Σχεδιαστικών λύσεων για την εξασφάλιση μέγιστου φυσικού φωτισμού. Υπολογισμός αναλογιών χώρου και ανοιγμάτων. Υπολογισμός γεωμετρίας και μεγέθους ανοιγμάτων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.
 • Παρουσίαση Σχεδιαστικών λύσεων συστημάτων ηλιοπροστασίας. Υπολογισμός γεωμετρίας σκίαστρου. Υπολογισμός ωρών επαρκούς σκίασης.
 • Παρουσίαση Σχεδιαστικών λύσεων για την εξασφάλιση επαρκούς διαμπερoύς αερισμού. Οργάνωση τομής του κτιρίου. Υπολογισμός επιφανειών ανοιγμάτων.
 • Παρουσίαση Σχεδιαστικών επεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια για την βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς τους. Παρουσίαση παραδειγμάτων.

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα


Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις εισηγητού
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  4:22 πμ - 23/3/2019