Εισαγωγή στον Ευρωκώδικα 2

Έναρξη: 18/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 4/11/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει τον Μηχανικό στη χρήση του νέου προτύπου EC2-ΕΝ1992 το οποίο αφορά στον σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα, με έμφαση στις βασικότερες διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών επιλογών) και στις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο ισχύον μέχρι τώρα στη χώρα μας κανονιστικό πλαίσιο (ΕΚΩΣ 2000 και νεότερες διατάξεις). Το πρότυπο EC2-ΕΝ1992 θα αποτελέσει σύντομα μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωκώδικες τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τον σχεδιασμό και τη μελέτη φορέων σε έργα Πολιτικού Μηχανικού στη χώρα μας. Το σεμινάριο περιλαμβάνει ένα μέρος θεωρία, όπου αναπτύσσονται και εξηγούνται τα μέρη και οι επιμέρους διατάξεις του EC2 και τονίζονται οι κυριότερες διαφοροποιήσεις του σε σχέση με τον ΕΚΩΣ, και ένα μέρος ασκήσεις όπου λύνονται με την καθοδήγηση του εισηγητή αριθμητικά παραδείγματα της πράξης, τόσο με αναλυτικό τρόπο όσο και με τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και επισημαίνονται οι διαφορές στα αποτελέσματα του EC2 σε σχέση με τα αντίστοιχα του ΕΚΩΣ.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών καθώς και σε έμπειρους μελετητές που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και τη μελέτη φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα και θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις δομοστατικής και οπλισμένου σκυροδέματος.

Ύλη σεμιναρίου

Γενικά – Βασικές αρχές σχεδιασμού

 • Κύριες διαφορές EC2 και ΕΚΩΣ 2000
 • Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας
 • Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας
 • Κατηγορίες σκυροδέματος – Θλιπτική και εφελκυστική αντοχή σχεδιασμού
 • Σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων για το σκυρόδεμα και τον χάλυβα
 • Συστολή συρρίκνωσης – Ερπυσμός
 • Κατηγορίες έκθεσης σχετιζόμενες με τις περιβαλλοντικές συνθήκες – Επικάλυψη οπλισμών
 • Συνήθη προσομοιώματα συμπεριφοράς για την ανάλυση κατασκευών
 • Φαινόμενα 2ας τάξεως σε στοιχεία με αξονικό φορτίο, γεωμετρικές ατέλειες
 • Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη
 • Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι διάτμησης – Στρέψης – Διάτρησης
 • Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας: Παραμορφώσεις, έλεγχος της ρηγμάτωσης, υπολογισμός εύρους ρωγμής
 • Σχεδιασμός με μοντέλα θλιπτήρων – ελκυστήρων
 • Σχεδιασμός δοκών, συμπαγών πλακών, μυκητοειδών πλακών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, υψίκορμων δοκών, στοιχείων θεμελίωσης
 • Απαιτούμενοι ελάχιστοι οπλισμοί
 • Αποστάσεις ράβδων οπλισμού, διάμετροι τυμπάνου καμπύλωσης ράβδων
 • Αγκύρωση διαμήκων ράβδων και συνδετήρων, ενώσεις οπλισμών (ματίσεις)
 • Λεπτομέρειες όπλισης και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων
 • Αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογής EC2:
  • Δοκός σε κάμψη
  • Δοκός σε διάτμηση
  • Υποστύλωμα σε κάμψη
  • Υποστύλωμα σε διάτμηση
  • Δοκός σε στρέψη, κάμψη και διάτμηση

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  5:07 πμ - 23/3/2019