Μελέτη Μεταλλικών με Fespa

Έναρξη: 19/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 2/11/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 20 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 420,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Μελέτη Κατασκευών από Χάλυβα με FESPA" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκπόνηση στατικών μελετών κατασκευών από χάλυβα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση του προγράμματος FESPA IV. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τους κανονισμούς EC3 και EAK καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και στις απαιτήσεις των πολεοδομικών γραφείων. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις στατικής, μεταλλικών και χειρισμού υπολογιστή

Ύλη σεμιναρίου

Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος

 • Οντότητες, Εντολές, Παράμετροι
 • Αρχικές τιμές παραμέτρων
 • Εργαλεία, Διαφανή, Όροφοι, Υψόμετρα
 • Κάνναβος, Έλξεις
 • Επικοινωνία με άλλα προγράμματα (dxf)

Στατικό σύστημα / Γραφική εισαγωγή μοντέλου

 • Κόμβοι, Μέλη, Ονοματολογία
 • Καθολικό και τοπικό σύστημα συνταγμένων
 • Γενικές παράμετροι του κτιρίου
 • Βαριές (σύμμικτες) και ελαφριές μεταλλικές κατασκευές
 • Επιλογή στατικού συστήματος (πλαίσια, δικτυώματα)
 • Το διδιάστατο ή τριδιάστατο προσομοίωμα του φορέα
 • Τρόποι παραλαβής κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων
 • Επιλογή μεθόδου ανάλυσης (δυναμική, απλοποιημένη φασματική)
 • Συντελεστές συμπεριφοράς κτιρίου (qx, qz)
 • Πλάκες και συνδεσμολογία πλακών
 • Υποστύλωμα και κόμβοι υποστυλώματος
 • Λοιποί κόμβοι
 • Δοκοί και είδη δοκών
 • Κύριες και δευτερεύουσες δοκοί (τεγίδες, μηκίδες)
 • Κατακόρυφοι και οριζόντιοι διαγώνιοι σύνδεσμοι
 • Σύνδεσμοι τύπου Λ με και χωρίς εκκεντρότητα
 • Μέλη με αρθρώσεις στα άκρα τους

Φόρτιση μεταλλικών φορέων

 • Βασικές αρχές σχεδιασμού και δράσεις (ΒΔ'45, ΕC1)
 • Πρόσθετες δράσεις φορτίων (χιόνι, άνεμος)
 • Εισαγωγή νέων συνδυασμών δράσεων
 • Σεισμικές δράσεις
 • Δράσεις ατελειών

Παραγωγές / Επίλυση / Έλεγχοι

 • Παραγωγές, Εντολές και παράμετροι
 • Προσαρμογή δοκών και άλλοι αυτοματισμοί
 • Μαζική αλλαγή διατομών
 • Παραγωγή ορόφων και θεμελίωσης
 • Παράμετροι επίλυσης
 • Μηνύματα λαθών (λογικά / στατικής / ελέγχου μελών)
 • Έλεγχος ευστάθειας φορέα, Αμετάθετα πλαίσια
 • Κατάταξη διατομών (κλάση)
 • Έλεγχοι έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας (EC3)
 • Ισοδύναμο μήκος λυγισμού θλιβόμενων μελών, Συντελεστές k και a0
 • Εφελκυσμός, Θλίψη, Διάτμηση, Κάμψη, Στρεπτοκαμτικός λυγισμός
 • Συντελεστές εκμετάλλευσης διατομής
 • Έλεγχοι λειτουργικότητας (βέλη κάμψης)
 • Ειδικοί ικανοτικοί έλεγχοι (ΕΑΚ Παράρτημα Γ)

Πίνακες / Τριδιάστατο 3dv / Τριδιάστατο 3Δ

 • Έλεγχος και μαζικές αλλαγές μέσω πινάκων
 • Όψεις, Στροφές
 • Πληροφορίες κόμβου και μέλους
 • Απεικόνιση μελών βάσει είδους
 • Αναζήτηση κόμβου και μέλους
 • Παραμορφώσεις, Κίνηση φορέα, Έλεγχος μετατοπίσεων
 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών, Επιλογή μελών
 • Επιλογή περιοχής εμφάνισης
 • Αποθήκευση παραμορφώσεων / διαγραμμάτων
 • Αποθήκευση όψεων

Τεύχος αποτελεσμάτων

 • Ερμηνεία αποτελεσμάτων, Έλεγχοι μελών
 • Συνοπτική παρουσίαση επάρκειας μελών από δομικό χάλυβα
 • Προτεινόμενες διατομές μελών, Βελτιστοποίηση φορέα
 • Ενότητες και φίλτρα για εκτύπωση
 • Έλεγχος συνδέσεων
 • Κοχλιωτές και συγκολλητές συνδέσεις
 • Είδη συνδέσεων (ροπής, τέμνουσας, αξονικής)
 • Ενίσχυση συνδέσεων
 • Στροφική δυσκαμψία συνδέσεων
 • Εξαγωγή σκαριφήματος σύνδεσης

Τελική παρουσίαση / Σχεδίαση

 • Γραμμικές οντότητες (γραμμή, κείμενο, διαστάσεις)
 • Επεξεργασία κάτοψης
 • Χρώματα (οθόνης / πενών / εκτύπωσης)
 • Μέσο σχεδίασης, Μέγεθος χαρτιού, Καθορισμός εκτυπωτή
 • Προσθήκη, Κίνηση, Αλλαγή κλίμακας οικοδομής

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Δοκιμαστική έκδοση προγράμματος
 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό
 • Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:
 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:21 μμ - 21/9/2019