Εφαρμογές Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού

Έναρξη: 21/10/2010 12:00 πμ
Λήξη: 4/11/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου ΓΟΚ είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Γίνεται αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους άρθρων του ΓΟΚ σε συνδυασμό με τις σημαντικότερες ερμηνευτικές εγκυκλίους και αντιστοιχία με υλοποιημένα παραδείγματα. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα άρθρα του κτιριοδομικού κανονισμού, στην νομοθεσία των χώρων στάθμευσης και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που καλείται ο νέος μηχανικός να λάβει υπόψη του ώστε να ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη ενός κτιρίου. Αναφορά γίνεται επίσης στη σχετική με την παθητική πυρασφάλεια νομοθεσία (ειδικά για την περίπτωση κατοικίας), στη βασική νομοθεσία που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση καθώς και ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν οι αμοιβές μελετών και επίβλεψης του μηχανικού. Τέλος παρουσιάζονται όλα εκείνα τα έντυπα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις μελέτες ολοκληρώνοντας τον φάκελο της πολεοδομίας καθώς και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών.

Ύλη σεμιναρίου

Α) ΓΟΚ ’85, όπως ισχύει σήμερα

 • Άρθρο 2, ορισμοί
 • Άρθρο 8, Κάλυψη
 • Άρθρο 9, Τρόπος Δόμησης - Θέση Κτηρίου
 • Άρθρο 10, Πλάτος Δρόμου - Αφετηρία Μέτρησης Υψών
 • Άρθρο 14, Χαμηλά Κτήρια
 • Άρθρο 15, Στοές
 • Τα ανωτέρω συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ερμηνευτικές εγκυκλίους, επεξηγηματικά σχέδια και παραδείγματα.

Β) ΓΟΚ ’85, τροποποιήσεις 7/2009, Kτιριοδομικός κανονισμός

 • Άρθρο 16, Κατασκευές πάνω από το κτήριο
 • Άρθρο 17, Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους
 • Άρθρο 18, Περιφράγματα - Περιφράξεις
 • Άρθρο 21, Παρεκκλίσεις
 • Άρθρο 2 - 3 - 4 - 5, Ορισμοί, Χρήσεις και προσθήκες Κτηρίων, Ελεύθερο Ύψος
 • Άρθρο 11, Φυσικός Φωτισμός και Αερισμός (παραδείγματα)
 • Άρθρο 13, Κλίμακες (παραδείγματα)
 • Άρθρο 14, Ράμπες
 • Άρθρο 23, Φύτευση (παράδειγμα υπολογισμού σε διάγραμμα κάλυψης)

Γ) Κτιριοδομικός κανονισμός, προσθήκες, χώροι στάθμευσης

 • Άρθρο 24 - πεζοδρόμια
 • Άρθρο 25 - πότε απαιτούνται ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Άρθρο 26 (Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις)
 • Άρθρο 27 (εγκαταστάσεις θέρμανσης)
 • Άρθρο 29 (ανελκυστήρες)
 • Γκαράζ
 • Προσθήκες
 • Παράδειγμα οικοδομής κτιρίου γραφείων και προσθήκης καθ’ ύψος
 • Οικοδομικές άδειες-αυθαίρετες κατασκευές
 • Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 795/Δ/93)
 • Κατάρτιση φακέλου για υποβολή σε πολεοδομικό γραφείο (προδιαγραφές σύνταξης μελετών, μελέτες που απαιτούνται, απαιτούμενα δικαιολογητικά, σειρά εντύπων για αναζήτηση δικαιολογητικών)
 • Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών, Απόφαση 82070/89
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας με παράδειγμα κατοικίας
 • Τρόπος υπολογισμού αμοιβών
 • Εισαγωγή στην εκτός σχεδίου δόμηση

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

 • Εκπαιδευτικό υλικό
  Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:06 μμ - 21/9/2019