Ο Ρόλος του Μηχανικού στην Διαχείριση Έργων

Έναρξη: 1/11/2010 12:00 πμ
Λήξη: 10/11/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 16 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 350,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "O Ρόλος του Μηχανικού στην Διαχείριση Έργων" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εκτέλεση επιβλέψεων κτηριακών έργων από την πλευρά της διαχείρισης όλων των εμπλεκομένων μελών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού. Ο νέος μηχανικός έρχεται σε επαφή με ειδικές περιπτώσεις έργων, ενώ ο εισηγητής, από την πολυετή πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών.

Ύλη σεμιναρίου

Πρόλογος

 • Διαχωρισμός έργων σε Δημόσια και Ιδιωτικά
 • Διαχωρισμός σε δεύτερο και τρίτο βαθμό (πχ Υποδομής – δρόμοι, Κτιριακά – Οικίες)
 • Επεξήγηση του ρόλου του επιβλέποντος μηχανικού και διαχωρισμός συντελεστών (Ιδιοκτήτης, Μελετητής, Project Manager, Κατασκευαστής)

Αντικείμενο Εισήγησης

 • Η εισήγηση αφορά σε ένα πολύπλοκο σχήμα επίβλεψης, το οποίο όμως είναι το υπερσύνολο των σχημάτων επίβλεψης. Αυτό είναι ενός κτιριακού έργου Ιδιωτικής επένδυσης, επαγγελματικής χρήσης (Κτίριο γραφείων ή κτίριο εμπορικής χρήσης). Ο επενδυτής επιλέγει τον Project Manager, ο οποίος με κατάλληλες διαδικασίες επιλέγει τον Μελετητή και στην συνέχεια τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου. Ο μηχανικός ως επιβλέπων μπορεί να είναι σε κάθε μία από τις τρεις πλευρές.

Διδακτικός στόχος

 • Να κατανοήσουν οι μηχανικοί (ανεξαρτήτου ειδικότητας) το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ως επιβλέποντες μηχανικοί και οι υποχρεώσεις που απορρέουν ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκονται.

Έναρξη έργου

 • Σύμβαση
 • Εγκατάσταση Αναδόχου
 • «Στήσιμο» εργοταξίου
 • Μέτρα Ασφάλειας
 • Χρονοδιάγραμμα

Εκτέλεση έργου

 • Βασικά τμήματα
  • Χωροταξία, Τοπογραφικά
  • Εκσκαφές
  • Μονώσεις
  • Σκυροδέματα
  • Τούβλα, Σοβάδες, Τελειώματα
  • Όψεις
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
 • Υπεργολαβίες και Προμήθειες
 • Επιμετρήσεις και Πιστοποιήσεις
 • Σημεία προβλημάτων και διενέξεων (conflicts) εμπλεκομένων
  • Μελέτες
  • Κακοτεχνίες
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Χρηματοδότηση
  • Δημόσιες Αρχές

Ολοκλήρωση έργου

 • Παράδοση
 • Εγγύηση
 • Οριστική παραλαβή

Επίλογος

 • Επαγγελματική και Ατομική ευθύνη
 • Δεοντολογία
 • Σχέση Μηχανικού – Εργοδότη

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  6:38 μμ - 18/11/2019