Διαχείριση έργων με Microsoft Project

Έναρξη: 5/6/2011 12:00 πμ
Λήξη: 24/4/2012 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 24 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 450,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Διαχείριση έργων με MS Project" είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική της διαχείριση έργων . Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση του αξιόπιστου προγράμματος MS Project. Ο μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με το πως αυτό εφαρμόζεται στην πράξη. Γίνεται αναφορά σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και σε συγκεκριμένα έργα. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

Σε ποιους απευθύνεται
Σε κάθε μηχανικό, ο οποίος πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση τεχνικών έργων.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Γνώση του λειτουργικού συστήματος των Windows και εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας τους.

Ύλη σεμιναρίου

 • Γενικά
  • Τι είναι το P.M
  • Γιατί χρειάζεται – πότε
  • Τι και ποια είναι τα κύρια πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζονται
 • Έργο
  • Χαρακτηριστικά
  • Οι ιδιαιτερότητες του τεχνικού έργου
  • Ορολογία
 • Στόχοι διοίκησης τεχνικού έργου
  • Χρήσιμες εμπειρίες διοίκησης τεχνικού έργου
  • Προϋπολογισμός, χρονοπρογραμματισμός και σημασία τους στο πληροφοριακό σύστημα
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την διοίκηση ενός έργου
 • Κόστος έργου
  • Σχέση χρόνου - κόστους
 • Δραστηριότητες
  • Ανάλυση και ένταξη στο πληροφοριακό σύστημα
  • Αλληλεξάρτηση
 • Πόροι
  • «Μετάφραση» στα δεδομένα του τεχνικού έργου
  • Διαχείριση, εκτίμηση και κατανομή πόρων
  • Συμβάσεις και πόροι
 • Αποτελέσματα
  • Έλεγχος έργου
  • Περιοδική παρακολούθηση εκτέλεσης
  • Προσδιορισμός και επίλυση προβλημάτων
  • Διορθωτικές ενέργειες και αναθεώρηση προγράμματος
 • Γενικά
  • Στοιχεία ορισμού έργου
  • Διαχείριση έργου με Η/Υ
  • Επικοινωνία έργου
 • Γνωριμία με το περιβάλλον
  • Χρησιμότητα του εργαλείου
  • Εξερεύνηση του περιβάλλοντος της εφαρμογής
  • Γνωριμία με τα εργαλεία της εφαρμογής
 • Εκκίνηση του Project
  • Δημιουργία προγράμματος έργου
  • Καταχώριση ιδιοτήτων έργου
  • Καθορισμός εργάσιμων ημερών
  • Δημιουργία λίστας εργασιών
  • Τροποποίηση και ιδιότητες λίστας εργασιών
  • Οργάνωση σύνδεση τεκμηρίωση εργασιών
  • Περιορισμός εργασιών
 • Σχεδιασμός έργου
  • Δημιουργία ημερολογίου
  • Γραμμή βάσης έργου
  • Ενδιάμεσος προγραμματισμός έργου
  • Mέθοδος κρίσιμης διαδρομής
 • Μορφοποίηση – προβολή εκτύπωση έργου
  • Γνωριμία με τις μορφοποιήσεις
  • Βασικές και ειδικές μορφοποιήσεις
  • Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής Gantt
  • Mορφοποίηση κειμένου σε προβολή
  • Μορφοποίηση και εκτύπωση αναφορών
  • Εκτύπωση πληροφοριών έργου
 • Εμβάθυνση στο χειρισμό αρχείων του MS Project
  • Αποθήκευση αρχείων
  • Χρησιμοποίηση templates
  • Χειρισμός περισσοτέρων έργων μέσα από την ίδια οθόνη
  • Συγχωνεύσεις προβολών
 • Διευθέτηση Διαχείριση πόρων
  • Τροποποίηση και ιδιότητες λίστας πόρων
  • Διαχείριση πόρων
  • Ανάθεση πόρων σε εργασίες
  • Προβολές πόρων
  • Τεκμηρίωση πόρων
  • Επίλυση - αντιμετώπιση υπεραπασχόλησης και προβλημάτων πόρων
 • Χειρισμός και Διευθέτηση εργασιών
  • Προβολές εργασιών
  • Συνδέσεις εργασιών
  • Ολοκλήρωση εργασιών
  • Δημιουργία αναφορών
 • Κοστολόγηση
  • Υπολογισμός κόστους εργασιών
  • Υπολογισμός κόστους πόρων
  • Υπολογισμός δαπανών
  • Αναφορά απόκλισης κόστους
 • Προσαρμογή του έργου
  • Διαχείριση ειδικών προβολών
  • Τρόποι μορφοποίησης Gantt Chart
  • Επιλογές προσαρμογής αρχείου έργου
  • Τροποποίηση επιφάνειας εργασίας
  • Καθορισμός επιλογών έργου
  • Δομή ανάλυσης εργασιών
  • Παρακολούθηση προόδου εργασιών και αναθέσεων
 • Επιπρόσθετα στοιχεία
  • Οδηγός εισαγωγής εξαγωγής δεδομένων
  • Διάδραση - ανταλλαγή πληροφοριών του Project και άλλων εφαρμογών
 • Συγχώνευση έργων
  • Δημιουργία δεξαμενής πόρων
  • Δημιουργία κυρίου έργου και υποέργων
  • Δημιουργία γραμμής βάσης σε ένα κύριο έργο

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό
Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  10:22 μμ - 17/11/2019