Μελέτη Γεφυρών με Sofistik

Έναρξη: 9/11/2010 12:00 πμ
Λήξη: 14/12/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 24 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 900,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του Σεμιναρίου "Mελέτη γεφυρών με Sofistik" είναι να εισάγει το μηχανικό στην απόκτηση της υψηλής τεχνογνωσίας πάνω στην στατική μελέτη γεφυρών. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκμάθηση και χρήση της δημοφιλούς εφαρμογής Sofistik. Ο μηχανικός έρχεται σε επαφή πέρα από το πρόγραμμα με τους κανονισμούς γεφυρών (Ευρωκώδικες και DIN Fachberichte), καθώς και με τον τρόπο που αυτοί εφαρμόζονται στην πράξη. Ο κάθε μηχανικός εκπονεί την μελέτη του στον προσωπικό του υπολογιστή με την καθοδήγηση του εισηγητή, ο οποίος μέσα από την πείρα του, του λύνει τις αναπτυσσόμενες απορίες. Παράλληλα γίνεται προαιρετική πρακτική εξάσκηση και "στο σπίτι".

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών μηχανικών καθώς και έμπειρους μελετητές που θέλουν να εμβαθύνουν στα νέα δεδομένα. Προαπαιτούμενες γνώσεις : Βασικές γνώσεις στατικής, οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικών κατασκευών και χειρισμού υπολογιστή.

Ύλη σεμιναρίου

ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα και το περιβάλλον του.
 • Βασικές αρχές πεπερασμένων στοιχείων.
 • Αναφορά στους κανονισμούς γεφυρών (Ευρωκώδικες και DIN Fachberichte).
 • Εισαγωγή υλικών.
 • Εισαγωγή διατομών ραβδωτών στοιχείων και θέσεων οπλισμών.

ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ, ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ

 • Δημιουργία στατικού προσομοιώματος γέφυρας με αναλυτική εισαγωγή δεδομένων και γραφικά αποτελέσματα.
 • Εισαγωγή δεδομένων προέντασης:
 • Γεωμετρία τενόντων.
 • Σύστημα προέντασης.
 • Φάσεις κατασκευής/προέντασης.

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΦΟΡΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Περιγραφή δράσεων και ιδιοτήτων τους.
 • Περιγραφή βασικών φορτίσεων και ανάλυση φορέα.
 • Περιγραφή φορτίων κυκλοφορίας και εύρεση περιβαλλουσών εντατικών μεγεθών.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AQB

 • Περιγραφή φάσματος σχεδιασμού.
 • Δυναμική ανάλυση και υπολογισμός μέγιστων εντατικών μεγεθών σεισμικών συνδυασμών.
 • Εισαγωγή στο υποπρόγραμμα διαστασιολόγησης Aqb με διαχείριση φάσεων κατασκευής/προέντασης και δημιουργία συνδυασμών φορτίσεων.
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΠΥΣΜΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΝΤ/ΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Αναφορά στον κανονισμό για υπολογισμό χρόνιων απωλειών και υπολογισμός σχετικών συντελεστών με το πρόγραμμα.
 • Παραδείγματα διαστασιολόγησης απλών διατομών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Παραδείγματα διαστασιολόγησης προεντ/νων διατομών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 • Έλεγχοι τάσεων.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSM, ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

 • Εισαγωγή στις φάσεις κατασκευής/προέντασης. Αναλυτική περιγραφή του υποπρογράμματος Construction Stage Manager (CSM) με έμφαση στα θέματα:
 • Ανακατανομή τάσεων από προϋπάρχουσες εντατικές καταστάσεις.
 • Υπολογισμός μερικών ερπυσμών, διαστασιολόγηση.
 • Μέθοδοι κατασκευής γεφυρών και χειρισμός τους μέσα από το πρόγραμμα.
 • Παραδείγματα.
 • Εκμάθηση υποπρογραμμάτων γραφικής εισαγωγής δεδομένων.

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Δοκιμαστική έκδοση προγράμματος
 • Σημειώσεις εισηγητού
 • Λυμένα παραδείγματα
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνατότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  10:24 μμ - 17/11/2019