Επίβλεψη σκελετών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα – ΚΥΚΛΟΣ ΙΙ

Έναρξη: 11/11/2010 12:00 πμ
Λήξη: 25/11/2010 12:00 πμ
Τρόπος διεξαγωγής:
Διάρκεια: 12 ώρες
Εισηγητής:
Κόστος συμμετοχής: 300,00 €
Engineering Intelligence
Τηλέφωνο 210 5157260
Διεύθυνση Δυρραχίου & Αμβρακίας 30
Χάρτης πρόσβασης Χάρτης πρόσβασης

Περιγραφή

Στόχος - Αντικείμενο σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου " Επίβλεψη κτηρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα - Κύκλος ΙΙ " είναι να μεταδώσει στον μηχανικό εικόνες και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν ειδικές κατασκευαστικές εργασίες υψηλών απαιτήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά την ανέγερση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μέσα από πληθώρα παραδειγμάτων που συνοδεύονται από φωτογραφίες και video slides, μεταφέρεται συσσωρευμένη εμπειρία έτσι ώστε ο μηχανικός να μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολες τεχνικά περιπτώσεις όπως προσθήκες καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση μεταλλικών φορέων, αντιμετώπιση φθορών ή/και ρηγματώσεων στο φέροντα οργανισμό παλαιών κτηρίων, περιπτώσεις ενισχύσεων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, εργασίες αποκαταστάσης παλαιών και διατηρητέων κτηρίων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχετικά με την στατική επάρκεια νέων και παλαιών οικοδομών, επεμβάσεις επί υφιστάμενου φέροντα οργανισμού κτηρίου με στόχο την διαφοροποίηση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των εσωτερικών του χώρων κ.λ.π.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε φοιτητές και απόφοιτους ΤΕΙ και ΑΕΙ πολιτικών και αρχιτεκτόνων μηχανικών. Επίσης σε όλους όσους εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή και διαχείριση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις
Βασικές γνώσεις Οπλισμένου Σκυροδέματος

Ύλη σεμιναρίου

Α) Συνεργασία οπλισμένου σκυροδέματος και Μεταλλικών Κατασκευών

 • Διάνοιξη και υποστήριξη οπών επί πλακών Ο. Σ. με μεταλλικές κατασκευές
 • Μεταλλικές εξωτερικές και εσωτερικές κλίμακες
 • Προσθήκη Μεταλλικών φορέων επί υφιστάμενης κατασκευής Ο.Σ.
 • Απλοί και Κρεμαστοί Μεταλλικοί Πρόβολοι
 • Αφαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών και στύλων με στόχο την δημιουργία μεγάλων εσωτερικών χώρων χωρίς χωρίσματα με την βοήθεια μεταλλικών κατασκευών
 • Μεταλλικά Πατάρια
 • Αντιστήριξη διατηρητέων όψεων με την χρήση μεταλλικών τεμαχίων

Β) Ανανέωση και εξυγίανση φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος

 • Αντιμετώπιση φαινομένων υγρασίας
 • Αντιμετώπιση Ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξείδωσης των οπλισμών
 • Ενίσχυση υφιστάμενων στοιχείων Ο.Σ. με την χρήση ειδικών βαμμάτων και κονιαμάτων
 • Αντιμετώπιση Ρηγματώσεων (Ρητινενέσεις, Τσιμεντενέσεις, Βλήτρα, Τζινέτια, Λάμες κ.α.)
 • Αντισεισμικός Έλεγχος Κτιρίων και Συμβουλές Ενισχύσεων
 • Έλεγχος Ποιότητας Σκυροδέματος (Καταστροφικοί και μη τρόποι υπολογισμού αντοχής)
 • Έλεγχος Αντοχής Χαλύβδινου Οπλισμού
 • Έλεγχος κτιρίων μετά από περιπτώσεις καταστροφών ή αστοχιών (Πυρκαγιά, σεισμός, Λάθος φόρτιση κατασκευής, Μεταβολή στοιχείων φέροντος Οργανισμού)
 • Αναλυτική Παρουσίαση επισκευής και ενίσχυσης απανθρακωμένων στοιχείων Ο.Σ. σε κτήριο που υπέστη βανδαλισμούς (Πυρκαγιά).

Γ) Μορφές Ενισχύσεων – Ειδικές Λύσεις και εφαρμογές

 • Ενισχύσεις Στοιχείων Ο.Σ. (Αναλυτική Παρουσίαση)
  • Ενίσχυση με μεταλλικά τεμάχια
  • Με χυτό σκυρόδεμα
  • Με Gunite
  • Με σύνθετα υλικά.
  • Λόγοι επιλογής της κάθε περίπτωσης ενίσχυσης
  • Βλητρώσεις
  • Συνεργασία τιθέμενου και υφιστάμενου οπλισμού
  • Συνεργασία και συνάφεια επιλεγόμενου υλικού ενίσχυσης με το υφιστάμενο σκυρόδεμα.
 • Ενισχύσεις κτηρίων φέρουσας τοιχοποιίας
  • Ενίσχυση με μεταλλικά τεμάχια
  • Με χυτό σκυρόδεμα
  • Με Gunite
  • Με σύνθετα υλικά.
  • Λόγοι επιλογής της κάθε περίπτωσης ενίσχυσης
  • Αποκατάσταση διαφραγματικής λειτουργίας σε στάθμες του κτηρίου – Εφαρμογή Robot
  • Αγκυρίων
  • Εσωτερική εφαρμογή πασσάλων θεμελίωσης
  • Βλητρώσεις
  • Συνεργασία τιθέμενου και υφιστάμενου οπλισμού
  • Συνεργασία και συνάφεια επιλεγόμενου υλικού ενίσχυσης με το υφιστάμενο σκυρόδεμα.
 • Χρήση σύνθετων υλικών σε στοιχεία Ο.Σ. - Ενισχύσεις με την χρήση σύνθετων υλικών
 • Ενίσχυση και αποκατάσταση διατηρητέων μνημείων (Ξυλοδεσιές, Στέγες, Απορροές υδάτων, ξύλινα δάπεδα, βλητρώσεις, αγκύρια, θολωτές οροφές)
 • Ανακεφαλαίωση και οργάνωση των δεδομένων του Σεμιναρίου

Επιπλέον στοιχεία - παρατηρήσεις

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
 • Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
 • Εκπτωτική συμμετοχή σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
 • Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο
 • Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα
 • Διεξαγωγή σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να απαντώνται οι ερωτήσεις με αμεσότητα

Εισηγητές
Εισήγηση από μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία και μεταδοτικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό

 • Σημειώσεις Εισηγητή
 • Μπλοκ Σημειώσεων και Στυλό

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση:

 • Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
 • Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
 • Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,45%)

ExpertIn
ExpertIn
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:55 πμ - 7/12/2019