Softone

Για περισσότερα από 20 χρόνια τα προγράμματα μισθοδοσίας ήταν συστήματα αποκομμένα από τις υπόλοιπες μηχανογραφικές εφαρμογές της επιχείρησης. Το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας εταιρίας - οι άνθρωποί της - βρισκόταν έξω από το κεντρικό σύστημα πληροφόρησής της.
Σήμερα το Soft1 σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν η μισθοδοσία σας θα είναι ένα αυτοτελές σύστημα ή θα αποτελεί μια ενότητα λειτουργικά ενταγμένη στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα σας. Το Soft1 προσφέρει και τις δύο δυνατότητες!
Διεύθυνση Ακτή Ποσειδώνος 6
Τηλέφωνο 211 1022222
Fax 210 9484094
e-mail
web site www2.softone.gr
Προσφορές - Προτάσεις συνεργασίας
περισσότερα
Νέα - Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή την ενότητα

Συνεντεύξεις

Δεν υπάρχει περιεχόμενο σε αυτή την ενότητα

Αναλυτικό προφίλ

 • Οι άνθρωποί σας σε ένα σύστημα
Για πρώτη φορά αρχεία και πεδία κατακερματισμένα σε ένα πλήθος ετερόκλητες εφαρμογές υπό διάφορα ονόματα (Εργαζόμενοι, Στελέχη, Πωλητές, Εισπράκτορες, Τεχνικοί, Υπεύθυνοι) αποκτούν το ενιαίο όνομα και τη θέση που τους αξίζει στην οργάνωσή σας: Γίνονται οι άνθρωποι σας!

 • Job Costing
H προσέγγιση της SoftOne φέρνει μια επανάσταση στη διαχείριση του εργατικού κόστους. Όλες ανεξαιρέτως οι διαδικασίες που διαχειρίζεται το κεντρικό μηχανογραφικό σας σύστημα, οικονομικές αλλά και επιχειρησιακές, εμπλουτίζονται με το εργατικό κόστος που συνεπάγονται. Απλές καθημερινές πράξεις, από την επίσκεψη ενός πωλητή μέχρι το τηλεφώνημα μίας γραμματέως και από την επισκευή ενός τεχνικού μέχρι το πρόγραμμα του συναδέλφου εξωτερικών εργασιών, αποκτούν συγκεκριμένη οικονομική υπόσταση. Το σύστημα μισθοδοσίας είναι πλέον λειτουργικό μέρος του μηχανισμού της επιχείρησης - κι όχι ένα απλό βοήθημα υπολογισμών.

Soft1: Ολοκληρωμένο & ανοικτό σύστημα μισθοδοσίας
 • Ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων
 • Δυνατότητα σύνδεσης με την ενότητα Soft1 Business Processes για την υποστήριξη λειτουργιών H.R.
 • Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας (Μισθωτός, Ημερομίσθιος, Ωρομίσθιος)
 • Πλήρης διαχείριση Ασφαλιστικών Ταμείων
 • Πλήρης διαχείριση Δανείων Εργαζομένων
 • Δυνατότητα προσδιορισμού μικτών αποδοχών από καθαρές αποδοχές
 • Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας με σύγκριση συμφωνημένου & καταβαλλόμενου μισθού και αποδοχών Σ.Σ.Ε. με αυτόματο υπολογισμό και απόδοση της διαφοράς.

Συλλογικές συμβάσεις & κωδικοί δραστηριότητας

 • Πλήρες αρχείο όλων των Σ.Σ.Ε. με αυτόματη ενημέρωση των εξελίξεων του, μέσω internet
 • Ενσωματωμένος, εύχρηστος οδηγός σύνδεσης εργαζομένων με Σ.Σ.Ε. και επιδόματα
 • Πλήρες αρχείο διαχείρισης Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. - I.K.A.), ειδικοτήτων I.K.A., ειδικών περιπτώσεων ασφάλισης και κωδικών πακέτων κάλυψης I.K.A.
 • Εύχρηστος οδηγός σύνδεσης εργαζομένων με Κωδικό πακέτουασφάλισης I.K.A

Αναδρομικά

 • Πλήρης ιστορικότητα όλων των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός αναδρομικών διαφορών αποδοχών μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός αναδρομικών διαφορών ασφαλιστικών εισφορών.

Πολυεταιρική λειτουργία & Λογιστικά Γραφεία

 • Γενικές παράμετροι υπολογισμού μισθοδοσίας για χρήση σε πολυεταιρικές εγκαταστάσεις
 • Πολυεταιρική παραμετροποίηση εφαρμογής
 • Πολυεταιρική διαχείριση μηνιαίων εργασιών μισθοδοσίας (υπολογισμός, μηδενισμός, κλπ
 • Δυνατότητα για κλείδωμα των αποτελεσμάτων υπολογισμού μισθοδοσίας για προστασία του χρήστη από ανεπιθύμητες μεταβολές - διαγραφές
 • Δυνατότητα παρακολούθησης ενεργειών χρήστη (trace).


Άμεσα αποτελέσματα

 • Υπολογισμός αρχείου Α.Π.Δ. για την προετοιμασία των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του I.K.A. Δυνατότητα προβολής, μεταβολής, εκτύπωσης της Α.Π.Δ., καθώς και δημιουργία σχετικού αρχείου προς υποβολή
 • Πλατφόρμα μηχανογράφησης επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων
 • Δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου για την Τράπεζα για την εντολή πληρωμής μισθοδοσίας
 • Δυνατότητα παρακολούθησης κέντρων κόστους εργαζομένων και κατανομή μισθοδοσίας σε αυτά
 • Αναλυτική εκτύπωση όλων των μισθοδοτικών περιόδων που υπολογίστηκαν ανά εργαζόμενο ή εργαζόμενους για μία ή περισσότερες εταιρίες και για όλους ή κάποιους από τους εργαζόμενους
 • Εκτύπωση όλων των σχετικών εντύπων που υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ-Επιθεώρηση Εργασίας
 • Εκτύπωση περιοδικής δήλωσης ΦΜΥ, οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, έντυπο Ε7 και παραγωγή αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών
 • Ευέλικτη διαχείριση αδειών και εκτύπωση βιβλίου Αδειών με δυνατότητα σύνδεσης με περίοδο μισθοδοσίας
 • Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων και δυνατότητες ενημέρωσης:
 • 1. Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής SoftOne
 • 2. Λογιστικών εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών
 • Report Generator για την επιλογή της μορφής των εκτυπώσεων ανά χρήστη.
Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  10:45 πμ - 19/11/2019