15/07/2010

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος


Σκοπός σύνταξης ενός Βιογραφικού Σημειώματος

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την εύρεση μίας θέσης εργασίας αποτελεί η σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος (Β.Σ.). Αποτελεί το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο κάθε υποψήφιος ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να προχωρήσει στο στάδιο της συνέντευξης. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε πιθανός εργοδότης λαμβάνει μεγάλο αριθμό Β.Σ. για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το Β.Σ. να είναι έτσι δομημένο ώστε να του κινήσει αμέσως το ενδιαφέρον, να το ξεχωρήσει από τα υπόλοιπα και να προχωρήσει με τον υποψήφιο στο στάδιο της προσωπικής συνέντευξης.

Δέκα συμβουλές για τη σύνταξη ενός Βιογραφικού Σημειώματος

Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την σύνταξη ενός ορθά δομημένου Β.Σ.. Σε γενικές γραμμές πρέπει πάντα να θυμάστε ότι το Β.Σ. περιλαμβάνει τα βασικότερα προσωπικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες σας, προβάλλοντας έτσι με σαφήνεια τόσο την επαγγελματική όσο και την ακαδημαϊκή σας πορεία.

  • Περιορίστε την έκταση του Β.Σ. στις δύο σελίδες.
  • Επιλέξτε για το Β.Σ. τις πιο σαφείς, ακριβείς και ουσιώδεις πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην παραγματικότητα. 
  • Παρουσιάστε κατά τέτοιο τρόπο τα προσόντα και τις δεξιότητες σας ώστε να τονίζονται τα πλεονεκτήματα σας.    
  • Προσαρμόστε το Β.Σ. στη θέση εργασίας και στην αγορά που σας ενδιαφέρει.   
  • Διατηρείστε το Β.Σ., πάντοτε ενημερωμένο με κάθε τελευταίο επίτευγμα σας. 
  • Αποφύγετε το πρώτο ενικό πρόσωπο στη σύνταξη του Β.Σ.. 
  • Δακτυλογραφείστε το Β.Σ. σε Η/Υ με τρόπο ευανάγνωστο, καθαρό, χωρίς ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
  • Περιγράψτε αναλυτικά τόσο την επαγγελματική σταδιοδρομία όσο και τις ακαδημαϊκές σας γνώσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες πραγματοποίησης τους, ξεκινώντας πάντα από την πιο πρόσφατη και καταλήγοντας στην παλαιότερη.
  • Ζητήστε από κάποιον άλλο να διαβάσει το Β.Σ. που συντάξατε και ρωτήστε την άποψη του.
  • Ακολουθείστε την διάταξη του ευρωπαϊκού υποδείγματος που αναφέρεται ως παράδειγμα.               

 


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  4:32 πμ - 13/12/2019