28/07/2010

Προκήρυξη για 1.115 μαθητές σε Επαγγελματικές Σχολές και ΙΕΚ


Προκήρυξη για την εισαγωγή 1.115 μαθητών και καταρτιζομένων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εξέδωσε ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011.

Ειδικότερα αναμένεται να εισαχθούν στις ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ συνολικά 745 μαθητές, ενώ στα ΙΕΚ του Οργανισμού θα εισαχθούν 370 καταρτιζόμενοι.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 9 Αυγούστου και έως τις 15 Σεπτεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του ΟΤΕΚ (Δραγατσανίου 4, Πλ. Κλαυθμώνος) ή στις κατά τόπους Γραμματείες των σχολικών μονάδων του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για τις ειδικότητες των ΕΠΑΣ του ΟΤΕΚ διετούς φοίτησης, αλλά και για τις ειδικότητες των ΙΕΚ διετούς φοίτησης (4 εξάμηνα) γίνονται δεκτοί ύστερα από επιλογή:

  • Ελληνες πολίτες ή Ελληνες το γένος.

  • Υπήκοοι χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στις ΕΠΑΣ του Οργανισμού θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαχθεί στη Β΄ τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων ή στη Β΄ τάξη των ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή άλλων ισότιμων σχολείων και η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 23ο έτος (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και μετέπειτα).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στα ΙΕΚ θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου.

 

Ημ.Δημοσ.:28/07/2010, Μέσο: ΤΑ ΝΕΑΚαλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  4:12 πμ - 13/12/2019