ExpertIN
01/09/2010

Εκπαίδευση Πληροφορικής στην Ελλάδα & το δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN


Ο Σπύρος Δημητρούκας Διευθυντής Ανάπτυξης της Digital Business Networks Ltd.μιλάει για την Εκπαίδευση Πληροφορικής στην Ελλάδα & το δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN.                                                                                                                                      
CareerPlanner : Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα μας και ποια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη;


Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στον τομέα της εκπαίδευσης στην Πληροφορική, έχουμε να παρατηρήσουμε την ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη στο χώρο των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών Πληροφορικής την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται αφενός στη ζήτηση της Αγοράς Εργασίας ώστε να απορροφήσει εργατικό δυναμικό με γνώσεις και δεξιότητες στους Η/Υ και αφετέρου στην καθυστερημένη είσοδο των μαθημάτων Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Δημόσια εκπαίδευση (κάτι που δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη). Κατόπιν και της επίσημης αναγνώρισης από το Ελληνικό Κράτος των πιστοποιήσεων Πληροφορικής υπό την αιγίδα του Ο.Ε.Ε.Κ. χιλιάδες νέοι και νέες απευθύνθηκαν, και απευθύνονται ακόμη και σήμερα, στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής αλλά και σε άλλες δομές εκπαίδευσης όπως τα ΚΕΚ προκειμένου να αποκτήσουν μια από τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις Πληροφορικής.


CP : Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του να διδαχθεί κάποιος σε ένα φροντιστήριο το οποίο αναπτύσσεται με το franchise παρά σε κάποιο φροντιστήριο της "γειτονιάς" ;


Κάθε σύστημα Δικαιόχρησης (franchise) στο χώρο της εκπαίδευσης οφείλει να φέρει μεγάλη τεχνογνωσία και συσσωρευμένη επιχειρηματική εμπειρία στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που καλύπτει. Ειδικά για το χώρο της εκπαίδευσης στην Πληροφορική κάθε ένα μέλος ενός δικτύου franchise από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έχει τα κάτωθι πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα «αυτόνομο» εκπαιδευτικό κέντρο της «γειτονιάς»:


• Οργανωμένο και ευρύτατα δοκιμασμένο ακαδημαϊκό σχεδιασμό (εκπαιδευτικά αντικείμενα & επίπεδα διδασκαλίας ανά ηλικία, ωρολόγια προγράμματα, κλπ)

• Τεκμηριωμένα και δοκιμασμένα syllabus διδασκαλίας (συνήθως ανά ώρα) που βασίζονται σε συσσωρευμένη τεχνογνωσία ετών παρά στην εμπειρία ενός καθηγητή, όπως συνήθως συμβαίνει σε ένα φροντιστήριο της «γειτονιάς»

• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

• Πιστοποιημένη εκπαίδευση των εκπαιδευτών που διδάσκουν

• Εκπαιδευτικά εργαλεία για ειδικές περιπτώσεις διδασκαλίας (αυτοδιδασκαλία, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ) που συνήθως δεν μπορεί να αναπτύξει ένα αυτόνομο εκπαιδευτικό κέντρο


Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάγκη διαρκούς εξέλιξής τους, αναδεικνύουν την επιλογή ενός εκπαιδευτικού κέντρου franchise ως πιο συμφέρουσα και αποτελεσματική για κάθε υποψήφιο εκπαιδευόμενο.


CP : Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις εταιρείες του τομέα εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει να αναπτυχθούν με το franchise; Ποιες είναι οι συνέπειες του ανταγωνισμού;

Η αγορά της ιδιωτικής εκπαίδευσης ήταν ανέκαθεν ιδιαιτέρως ανταγωνιστική ανεξαρτήτως αντικειμένου. Με την άνθιση του θεσμού της Δικαιόχρησης (franchise) στο χώρο της εκπαίδευσης ο ανταγωνισμός αυτός εντάθηκε ακόμα περισσότερο και ιδιαιτέρως ωφελημένος είναι κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος όπου απολαμβάνει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε πολύ χαμηλό κόστος, δίπλα του (!!!) αν αναλογιστεί κανείς τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και την ευρεία γεωγραφική εξάπλωση που έχουν τα δίκτυα Δικαιόχρησης.


CP : Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να ενταχθεί κάποιος στο δίκτυό σας;

Για να ενταχθεί ένας νέος επιχειρηματίας στο δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διάθεση για να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα, να έχει σχέση με το χώρο της εκπαίδευσης ή με το χώρο της Πληροφορικής και φυσικά να έχει την οικονομική δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσης που απαιτείται για την κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτικού κέντρου Πληροφορικής ExpertIN.


CP : Σε ποια σημεία διαφοροποιείστε από τον ανταγωνισμό;


Κύρια διαφοροποίηση αποτελεί η εξειδίκευση των κέντρων μας, καθώς διδάσκουν μόνο πληροφορική, ο ευρύτατος ακαδημαϊκός σχεδιασμός και οι πολλοί εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής της εκπαίδευσης.


CP : Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες στον τομέα της εκπαίδευσης;

Η παροχή εκπαιδευτικών λύσεων για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη αλλά και η επικοινωνία των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος μας στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού που σε πολλές περιπτώσεις αναδεικνύει το κόστος των υπηρεσιών ως το μοναδικό κριτήριο επιλογής από τους υποψήφιους εκπαιδευόμενους.


CP : Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους franchisees σας;

Η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η επαγγελματική εμπειρία είναι τα σημαντικότερα κριτήρια για την έναρξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας.


CP : Ποιες είναι οι συχνότερες ερωτήσεις που κάνουν οι υποψήφιοι επενδυτές – franchisees προτού ενταχθούν στο δίκτυο;


Οι συχνότερες ερωτήσεις αφορούν τα σημεία διαφοροποίησης του συστήματος ExpertIN από ανταγωνιστικά concepts καθώς επίσης και διευκρινήσεις επί των όρων του συστήματος δικαιόχρησης που διέπει τη συνεργασία μας.


CP : Παρακαλώ κάντε μου ένα σύντομο βιογραφικό της εταιρείας και αναφέρετέ μου τους στόχους σας για το άμεσο μέλλον.


Το δίκτυο των εκπαιδευτικών κέντρων ExpertIN (www.expertin.gr) δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται από το 2003. Κάθε κέντρο ExpertIN αποτελεί έναν απόλυτα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό Πληροφορικής που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης για κάθε ηλικιακή ομάδα σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό αντικείμενο πληροφορικής. Σήμερα το δίκτυο αποτελείται από 35 εκπαιδευτικά κέντρα με πανελλαδική εξάπλωση και είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα εκπαιδευτικών κέντρων που εξειδικεύονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην Πληροφορική. Στόχος μας για το άμεσο μέλλον η διαρκής εξέλιξη του concept σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης της Πληροφορικής και η ανάπτυξη επιπλέον σημείων παρουσίας μας στην ελληνική επικράτεια.


Το franchise concept ExpertIN αναπτύσσεται μεταξύ άλλων από την εταιρεία Digital Business Networks Ltd. (www.dbn.gr) η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στην ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων με το θεσμό της Δικαιόχρησης (franchise).


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  5:46 πμ - 13/12/2019