08/12/2010

Συνέδριο για την βιώσιμη παραγωγή και την πράσινη επιχειρηματικότητα


To 11 Πανελλήνιο Συνέδριο για την βιώσιμη παραγωγή και την πράσινη επιχειρηματικότητα διοργανώνουν η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΔΕΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η αντίφαση μεταξύ της παγκόσμιας αύξησης της παραγωγής και της προστασίας τουπεριβάλλοντος μετατρέπεται σε ευκαιρία για νέες οικονομικές δραστηριότητες και ευμάρεια μέσααπό την βιώσιμη παραγωγή (sustainable production). Στους τρεις πυλώνες της βιώσιμηςανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), η βιώσιμη παραγωγή προσθέτει ένα τέταρτοπυλώνα, αυτόν της τεχνολογίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να επικοινωνήσει τις έννοιες της πράσινης ανάπτυξης και τηςβιώσιμης παραγωγής βασισμένης στους εξής τέσσερις άξονες:

  • Οικονομικά της Ενέργειας και του περιβάλλοντος για αύξηση παραγωγικότητας, μετεχνολογικές επενδύσεις που βελτιστοποιούν τη χρήση και ανάλωση φυσικών πόρων καιπρώτων υλών, εξοικονομούν ενέργεια και προστατεύουν το περιβάλλον.
  • Έμφαση στη Διαχείριση του Κύκλου Ζωής των προϊόντων και των κατασκευών(Lifecycle Engineering).
  • Διοίκηση Λειτουργίας κρίσιμων υποδομών & εγκαταστάσεων, εταιρειών κοινής ωφέλειας(Utilities) και μεγάλων τεχνικών έργων με έμφαση στη χρήση, λειτουργία καισυντήρησή τους.
  • Παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με παράλληλη προστασία του φυσικούοικοσυστήματος και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

ΠΟΥ : Ξενοδοχείο Divani Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

ΠΟΣΟ : Πληροφορίες: 210 2112000 (εσωτ. 712)

ΠΟΤΕ : 9 & 10 Δεκεμβρίου


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  5:32 μμ - 17/1/2020