02/02/2011

Ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, έργο 750.000 ευρώ


ΕΠΠΕΡΑΑΤο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ) με πρόσκληση ύψους 750.000 ευρώ χρηματοδοτεί έργο για την υποστήριξη της ανάπτυξης των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) “Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις”. Το ΚΑΠΕ στο εν λόγω έργο θα λειτουργήσει ως δικαιούχος- φορέας υλοποίησης.

ΚΑΠΕΣυγκεκριμένα το ΚΑΠΕ θα αναλάβει: τον προσδιορισμό μεγάλων καταναλωτών ενέργειας του δημόσιου τομέα με σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, την τεχνική περιγραφή και προετοιμασία διαδικασίας για τη συνεργασία Δημόσιου φορέα και ΕΕΥ, την παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και την αποτίμηση αποτελεσμάτων και δράσεις διάδοσης της αγοράς των ΕΕΥ.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται πιλοτικές δράσεις για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση πέντε κτηρίων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα μέσω των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ). Οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν στον περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων.

Με τον τρόπο αυτό κινητοποιούνται οι αντίστοιχες εταιρείες και οι φορείς της αγοράς ενέργειας, ώστε να παρέχουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και ενεργειακές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίες βιοτεχνίες, καθώς και σε πολίτες, να εφαρμόσουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ (σε κτήρια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή παραγωγικές διαδικασίες.


Πηγή: www.greenbusiness.gr, 02/02/2011

Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  12:24 πμ - 21/11/2019