04/02/2011

Το ISO 26000 δίνει προοπτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα των μικρομεσαίων


ISO 26000Το ISO 26000, το παγκόσμιο πρότυπο προσανατολισμού για την ΕΚΕ ξεκίνησε πρόσφατα δίνοντας στις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με αυτό τη δυνατότητα να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αντίθετα μένοντας νωθρές είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να χάσουν ζωτικής σημασίας επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ένα έγγραφο καθοδήγησης από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ενσωματώνει τη διεθνή εμπειρία σχετικά με την κοινωνική ευθύνη (SR), εξηγεί λεπτομερώς τι σημαίνει, ποια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν για να λειτουργούν κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας.

Το ISO 26000 έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με τη θέσπιση κοινών κατευθύνσεων σχετικά με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης, τους ορισμούς και τις μεθόδους αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό ISO, το ISO 26000 παρέχει οδηγίες για έννοιες, όρους και ορισμούς που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη, τάσεις, αρχές, βασικά θέματα και χαρακτηριστικά της κοινωνικής ευθύνης καθώς και οδηγίες για την συνεργασία και τις δεσμεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το ΙSO 26000 είναι μοναδικό και χρειάστηκε έξι χρόνια για να τελειοποιηθεί. Είναι κυρίως μια “καθοδήγηση” και όχι ένα πρότυπο πιστοποίησης, όπως το πιο γνωστό ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας και το 14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πολλοί θεωρούν ότι το ISO 26000 δεν είναι η “μαγική σφαίρα” που αντικαθιστά ξαφνικά την εταιρική κοινωνική ευθύνη με πρωτοβουλίες για τη εφοδιαστική αλυσίδα. Αν και η καθοδήγηση δεν αποτελεί πιστοποιήσιμο πρότυπο, είναι εναρμονισμένη με τις κατευθύνσεις του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact) για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.


Πηγή: www.greenbusiness.gr, 03/02/2011


Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  4:12 πμ - 13/12/2019