02/03/2011

Συνέδριο “Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011″ από το Δίκτυο για την ΕΚΕ


Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕΣήμερα λαμβάνει χώρα το συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, με θέμα ”Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 – Αθήνα – Υπευθυνότητα, Συνεργασία, Προοπτική”, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

H ενσωμάτωση της ΕΚΕ αφενός στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών και αφετέρου στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελεί καθοριστική παράμετρο, τόσο για τη μεταβατική οικονομική κρίση που διανύουμε όσο και για το μέλλον και ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2020.

Κοινωνικώς Επιχειορίν 2011Κατά τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 αναφέρθηκε ότι η ΕΚΕ είναι σημαντικό εργαλείο και πρέπει να ενσωματωθεί στη Στρατηγική αυτή και επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανοίξει μια νέα εποχή για την ΕΚΕ. Αυτό υπονοεί ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει οικειοθελείς δράσεις επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών, με βάση τις αξίες και αρχές της ΕΚΕ, αλλά παράλληλα θα ζητήσει από τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε σχετικές δυναμικές και άμεσες δράσεις.

Επομένως σύμφωνα με το Δίκτυο, βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο όπου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της κοινωνίας είναι πλέον απαραίτητη η συνέργεια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και αυτό έρχεται να αναδείξει το Συνέδριο.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η – μέσα από δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – ανάδειξη της σύμπραξης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως μονόδρομου για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων και τη χάραξη προοπτικής για το μέλλον.

Ομιλίες Συνεδρίου

Στην Ενότητα A, “H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής πολιτικής για το 2020″ θα παρουσιαστεί ομιλία: “Ενημέρωση επί των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την ΕΚΕ” από τον Tom Dodd, CSR Team, DG Enterprise and Industry, EC.

Θα ακολουθήσει ομιλία “Ευρώπη 2020 και Επιχείρηση 2020″ από τον Jan Noterdaeme, Senior Advisor on Strategy, EU and Stakeholder Relations, CSR Europe. “H Εταιρική Υπευθυνότητα απέναντι στην Κρατική Υπευθυνότητα” είναι το θέμα της ομιλίας του Ole Kirkelund, Chief Special Advisor, Danish Government Centre for CSR ενώ για την ΕΚΕ ως εργαλείο διαμόρφωσης οικονομικής διπλωματίας, θα μιλήσει ο Sverre Stub, Πρέσβης της Νορβηγίας.

Στην Ενότητα B, “Οικοδομώντας κατάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” η Λούκα Κατσέλη, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα μιλήσει για το “Κοινωνικό Κεφάλαιο και συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ως μοχλοί ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής”.

Για την ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ θα μιλήσει ο Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ενώ “H διαφάνεια ως απαραίτητη θωράκιση της εταιρικής διακυβέρνησης” είναι το θέμα της ομιλίας του Κωνσταντίνου Μπακούρη, Προέδρου Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Διαφάνειας. Επίσης για τις νέες δυνατότητες και προοπτικές για τις ΜμΕ μέσω της διαμόρφωσης μίας εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ θα μιλήσει ο Δημήτρης Ασημακόπουλος, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ενώ ο ρόλος της ΕΚΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜμΕ είναι το θέμα της ομιλίας της Αλεξάνδρας Πάλλης, Γενικής Γραμματέας του ΕΒΕΑ.


Πηγή: www.greenbusiness.gr, 28/02/2011Καλωσήρθατε στην Career Planner!
clock  4:37 πμ - 22/11/2019