ΤΕΚΗΜ Α.Ε
Λ. Ηρακλείου 478
Αθήνα
Ν. Ηράκλειο
210 9537701