Ιαπωνική Α.Ε
17ο Χλμ. Λ.Μαραθώνος
Αθήνα
ΠΑΛΛΗΝΗ
210 66.69.402