Νέα Χελιδόνια
Βαθέος 20
Αθήνα
Αμπελόκηποι
210 2409771-772