Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς
210 4142186